Zwanger geworden na overspel

Abu Nujayd ´Imran ibn al-Husayn al-Khuza’i levert over:

Een vrouw van de stam van Juhayna kwam de Profeet ﷺ opzoeken. Ze was zwanger nadat ze overspel gepleegd had. Ze zei hem: “O Profeet van Allah, ik heb mezelf blootgesteld aan de bestraffing door overspel te plegen. Laat op mij de voorgeschreven straf toepassen.”
De Profeet liet haar voogd komen en zei hem: “Wees goed voor haar en als ze bevallen is, breng haar dan bij mij.”
Hij deed wat hem gevraagd werd en daarna beval de Profeet om haar kleren vast te maken (opdat ze haar naaktheid niet zou onthullen) en hij liet haar stenigen. De Profeet ﷺ verrichtte vervolgens het dodengebed over haar.
Umar vroeg hem: “O Boodschapper van Allah, bid je over haar terwijl zij overspel gepleegd heeft?”
Hij antwoordde: “Haar berouw is van die aard dat het zou volstaan om vergeving te krijgen voor zeventig inwoners van Medina. En wat is er verdienstelijker dan het feit dat ze haar leven geschonken heeft voor Allah?”

(Muslim)

 

Commentaar:

  • Het behoort tot het goede karakter van de gelovige om verdriet te hebben en spijt te voelen voor een verrichte zonde en om zijn ziel te willen zuiveren. De bestraffing in deze wereld wist de zonde uit, als dit gepaard gaat met oprecht berouw.

Comments are closed.