Zonden worden uitgewist

Volgens Abu Said en Abu Hurayra heeft de Profeet ﷺ gezegd:

De moslims wordt niet getroffen door vermoeidheid, een ziekte, zorgen, pijn, onrecht of verdriet – tot zelfs het feit dat hij door een naald geprikt wordt – zonder dat Allah daarvoor een deel van zijn zonden uitwist.

(Al Bukhari en Muslim)

 

Commentaar:

  • Alle vormen van kwaad die de gelovige treffen, zijn een reiniging voor de zonden, als hij geduldig is. Als iemand door het kwade getroffen wordt en als hij zich ergert, dan wordt hij in werkelijkheid getroffen door twee vormen van kwaad: Een lichamelijke kwaad en het verlies van beloning. Dit kwaad kan zelfs tot een zonde leiden, als hij ongepaste uitspraken doet.

Comments are closed.