Zegening in Suhoor

Anas ibn Malik (ra) verhaalde, dat Rasoeloellah ﷺ zei:

 

“Nuttig een maaltijd vlak voor zonsopgang, want er rust zegening op een maaltijd op dat tijdstip*.”

(Al-Bukhari en Muslim)

 

*          De suhoor is het verschil tussen ons vasten en dat van de Joden en Christenen. Het maakt het vasten gemakkelijker en men krijgt er een grotere beloning door.

Comments are closed.