Word niet kwaad

Abu Hurayra levert over:

Een man vroeg aan de Profeet ﷺ “Geef mij raad”. De Profeet antwoordde: “Word niet kwaad”. De man herhaalde zijn vraag verschillende keren en telkens antwoordde de Profeet: “Word niet kwaad”.

(Al-Bukhari)

 

Commentaar:

  • Er wordt nadruk gelegd op de kwalijke gevolgen van woede. De verwerpelijke woede is woede over de bezittingen van deze wereld, terwijl lovenswaardige woede de woede is waarmee je Allah wil behagen en je Godsdienst wil beschermen. De Profeet ﷺ werd alleen kwaad als een bevel van Allah werd overtreden.

Comments are closed.