Wil jij je bekeren tot de islam?

Hoe wordt een persoon moslim?
Het enige wat een persoon moet doen om moslim te worden, is het uitspreken van twee mooie zinnen die de gehele inhoud van de Islam bevatten. Deze zinnen bevestigen dat een persoon de dienaar van zijn Heer is, en dat hij zichzelf aan Hem onderwerpt en erkent dat Hij zijn God, zijn Helper en zijn Beschermer is, Die voor Zijn dienaren bepaalt wat Hij maar wil. En dat Mohammed de dienaar en de boodschapper van Allah is.

De geloofsgetuigenis moet men als volgt uitspreken:

Ash-hadoe alla iellaha iella Allah, wa ash-hadoe anna Moehammadan rassoeloe Allah

Ik getuig dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allah en ik getuig dat Mohammed de boodschapper van Allah is.

Vóór het uitspreken van de shahada dient men een soort rituele douche te nemen. Je zegt “bismillaah” (in de naam van Allah) in het begin en je laat het water over jouw hele lichaam stromen.

Moeten er getuigen of een imam/geleerde aanwezig zijn tijdens het uitspreken van de Shahada?
Bij het uitspreken van shahada (geloofsgetuigenis) hoeft eigenlijk helemaal niemand aanwezig te zijn, omdat Allah de belangrijkste getuige is die men kan hebben. Een persoon die zich in zijn eentje in een kamertje of bijvoorbeeld in een woestijn bevindt, kan op elk moment moslim worden. Toch is het aan te raden om de shahada af te leggen in het bijzijn van moslims ( Je zou het ook eerst alleen kunnen doen, en daarna in het bijzijn van anderen). Dit kan bijvoorbeeld in een plaatselijke moskee, in een islamitisch centrum of bij moslims thuis. Zo weten moslims dat die persoon ook moslim is, zodat ze hem/haar groeten met de Islamitische vredesgroet, voor hem/haar smeekbedes kunnen maken en voor hem/haar kunnen bidden als hij/zij overlijdt etc.

Nieuwe start met Allah!
Op het moment van het uitspreken van de shahada wordt de persoon in de Ogen van Allah zondeloos, zoals een pasgeboren baby. Men krijgt een compleet nieuwe start en alle slechte dingen die men in het verleden heeft gedaan, worden meteen vergeven.

 

 

 

Ik wil moslim worden maar…

Ik wil eerst wat “meer” kennis opdoen over islam.
Men hoeft niet over een bepaalde hoeveelheid kennis te beschikken om moslim te worden, of eerst leren bidden of Arabisch leren spreken voordat men moslim kan worden. De belangrijkste voorwaarde waar iemand aan moet voldoen om moslim te worden, is te geloven dat de Islaam de ware religie is, met als kern dat er geen god is behalve Allah en dat Mohammed Zijn boodschapper is. En als men deze geloofsovertuiging heeft, dan is het belangrijk om zo snel mogelijk moslim te worden, zonder uitstel.

Ik ben bang voor de reactie van mijn omgeving (ouders, familie, vrienden, collega’s …)
Eén van de manieren van shaytan (satan) om een persoon van het pad van Allah af te houden, is door angst in hem te laten groeien ten opzichte van de buiten wereld, voornamelijk, familie en vrienden. Maar wanneer iemand zich zeker opstelt in zijn keuze, dan zullen de reacties 9 van de 10 keer enorm meevallen. Sommige krijgen juist steun en felicitaties van hun familie wanneer ze zich tot de Islam hebben bekeerd. Sommigen gaan mee naar de moskee wanneer ze de geloofsgetuigenis gaan afleggen.

Het komt ook zeker voor dat de omgeving negatief reageert, maar je kunt de mensen nou eenmaal niet altijd tevreden houden. En onthoud dat sommige mensen tijd nodig hebben om er aan te wennen.

Mocht de omgeving toch een verhindering zijn om moslim te worden, dan hoeft men dat niet tegen iedereen te vertellen.
Ik ben bang mijn baan te verliezen: 
Een moslim is overtuigd dat alle voorzieningen van Allah komen. Hij vertrouwt erop dat Allah hem voorziet. En men moet weten dat de tevredenheid van Allah boven alles staat. De profeet (vrede en zegeningen zijn met hem) heeft vertelt dat degene die iets laat omwille van Allah, zal worden beloont met iets beters.

Mocht de baan toch een verhindering zijn om moslim te worden, dan hoeft men dat tegen niemand te vertellen. Echter moet een moslim zijn best doen om het gebed op tijd te verrichten.

Ik vind het moeilijk om hijaab te dragen: 
1 van de zaken die een vrouw kan afschrikken om moslim te worden, is het dragen van een hijaab. Ze is vooral bang voor de omgeving en hoe die naar haar zal kijken.
De hijaab is een verplichting in de islam, zoals vele andere zaken, en een moslimvrouw zal er dan ook zeker naar moeten streven om zich hieraan te houden. Maar mocht zij hier zich niet gelijk aan kunnen houden, dan hoeft dit geen belemmering te zijn om de Islam binnen te treden.

Comments are closed.