Wens niet de ontmoeting met de vijand

Abu Ibrahim ´Abdullah ibn Abi Awfa levert over:

De Boodschapper van Allah ﷺ wachtte tijdens één van zijn veldslagen totdat de zon over haar hoogtepunt heen was. Toen stond hij op en zei: “O mensen, wens niet de ontmoeting met de vijand, maar vraag Allah liever om jullie te beschermen. Maar als jullie de vijand ontmoeten, getuig dan van standvastigheid en weet dat het Paradijs in de schaduw van de sabels ligt”. De Profeet ﷺ voegde er vervolgens aan toe: “Heer! U Die het Boek hebt geopenbaard, Die de wolken in beweging brengt en Die de bondgenoten verslaat, Versla hen en schenk ons de overwinning”.

(Al-Bukhari en Muslim)

 

Commentaar:

  • Zich voorbereiden op de strijd houdt in dat je jezelf militair voorbereidt, maar ook dat je jezelf in oprecht berouw tot Allah keert en veel smeekbeden verricht. De Profeet ﷺ verbood om de ontmoeting met de vijand te wensen.
  • De Profeet ﷺ was zachtmoedig tegenover zijn gemeenschap en zijn metgezellen. Er wordt aangespoord om geduldig te zijn, want geduld is een essentieel aspect van de strijd en het verzet.

Comments are closed.