Wat een moslim moet weten

De Siraat

Eén van de zaken die onderdeel uitmaken van het geloven in de Dag des Oordeels is het geloven in de Siraat. De Siraat is een brug die over de Hel loopt. Deze is scherper dan een zwaard en dunner dan een haar. De mensen moeten op die Dag over deze brug heen. De snelheid waarmee dit gebeurt, is afhankelijk van hun daden.

De gelovige zal niets voelen van de hitte van de Hel en zal met een grote vaart over deze brug gaan. De vaart waarmee hij voortbeweegt is afhankelijk van zijn daden. Zo zullen er moslims zijn die met vallen en opstaan de overkant bereiken. Kort gezegd, de zonden die iemand heeft begaan werken vertragend bij het oversteken. Sommige moslims zullen zelfs de overkant niet halen en in de Hel terechtkomen.

Aan beide zijden van deze brug bevinden zich grijptangen die de mensen het oversteken moeilijk en onveilig maken. Veel mensen zullen door deze grijptangen naar beneden worden getrokken. Anderen zullen weer ontkomen, maar niet zonder kleerscheuren. Helemaal onder de snijwonden en schrammen zullen zij de overkant bereiken.

Iedereen die de Siraat oversteekt en de overkant bereikt, kan zijn geluk niet op. Hij kijkt dan om en dankt Allah voor deze grote overwinning. Wij vragen Allah dan ook om ons allen deze overwinning te schenken en het oversteken voor ons te vergemakkelijken.

De Qantarah

Als de gelovigen er in geslaagd zijn om de Siraat over te steken, komen zij aan bij de Qantarah (d.w.z. een brug). Volgens sommige geleerden is deze Qantarah een verlengstuk van de Siraat, terwijl anderen van mening zijn dat het een separate brug is.

Deze Qantarah is de laatste stap die door de gelovigen ondernomen moet worden vóór het binnentreden van het Paradijs. Op deze brug vindt er een vereffening plaats tussen de gelovigen. Deze vereffening richt zich op het binnenste van de mens. De gelovigen worden namelijk op deze brug gereinigd van alle haat- en wrokgevoelens die zij tegen elkaar koesteren vanwege hun onderlinge geschillen in het wereldse leven.

Als de gelovigen deze reinigingsproces hebben ondergaan, worden zij in de gelegenheid gesteld om het Paradijs te betreden. Allah zegt hierover in de Koran (interpretatie van de betekenis): “En Wij zullen datgene wat zich aan haat in hun borsten bevindt wegnemen, (zodat zij uiteindelijk als)broeders (plaats zullen nemen in het Paradijs) tegenover elkaar op ligstoelen.”

(Soerat al-Hidjr: 47)

De Hawd

De Hawd is het bassin van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem). Het water daarvan is afkomstig van de paradijselijke rivier al-Kawthar. Via twee Miezaab (d.w.z. twee kanalen) komt het water van deze rivier terecht in dit bassin. Zowel de lengte als de breedte van het bassin zijn gelijk aan een reisafstand van één maand. De smaak van het water daarvan is zoeter dan honing, de geur is heerlijker dan muskus en de kleur is witter dan melk.

Na het afleggen van de Rekenschap gaan de gelovigen af op dit bassin om hieruit te drinken. Het drinken van één slok is voldoende om voor altijd de dorst te lessen. Naast het bassin ligt er voldoende drinkgerei. Het aantal daarvan is gelijk aan het aantal sterren.

Sommige mensen zullen door de Engelen op afstand worden gehouden van dit bassin. Als de Profeet vervolgens de Engelen hierover om opheldering vraagt, dan zullen zij vertellen dat dit mensen waren die zich schuldig hebben gemaakt aan religieuze innovaties.

Samenvatting van de les van Aboe Ismail

Comments are closed.