Waardevolle aanbeveling jegens je echtgenoot

‘Amr ibn Hujr vroeg aan ‘Awf ibn Muhlim Ash-Shaybani de hand van zijn dochter Umm Iyas. Die zei hem: “Ik ga enkel akkoord om jullie te laten trouwen op voorwaarde dat jullie mij jullie zonen een naam laten geven en mij jullie dochters ten huwelijk laten schenken.” ‘Amr ibn Hujr zei hem: “Wij hebben de gewoonte om onze zonen onze namen te geven, of de namen van onze vader of de namen van onze ooms. Onze dochters schenken we ten huwelijk aan diegenen die in een gelijkaardige toestand als zij zijn, onder de koningen en de prinsen. Maar ik zal haar als bruidsschat een onroerend goed geven dat zich in Kinda bevindt en ik geef haar omgeving alles wat ze nodig hebben, zonder iemand tekort te doen.”

De vader van het meisje aanvaardde het voorstel en op de dag van het huwelijk trok de moeder van het meisje zich met haar terug en gaf ze haar de volgende aanbeveling:

Mijn kleintje! Je zult dit land waar je geboren bent en de woning waar je bent opgegroeid verlaten voor een plaats die je niet kent en een metgezel die je niet gewend bent. Door jou te bezitten wordt hij jouw koning. Wees dus voor hem een gehoorzame vrouw en hij zal zich onderwerpen aan jou. Houd de volgende tien deugden in je geest, ze zullen nuttig zijn voor je:

1: Wees goed gezelschap voor hem, want daarin schuilt je gemoedsrust.

2: De goede houding bestaat erin naar hem te luisteren en hem op gepaste wijze te gehoorzamen, want dat zorgt voor de tevredenheid van Allah.

3: Onderzoek wat zijn aandacht trekt en zaken waarvoor hij een gevoelige neus heeft; laat hem bij jou niets onaangenaams zien en bij jou enkel aangename geur ruiken.

4: Ik beveel je antimoon -khôl- en water aan. Weet dat khôl het beste beschikbare schoonheidsproduct is en water is de beste zuiveraar.

5: Respecteer de uren van de maaltijden, het vuur van de honger brandt.

6: Vermijd alles wat zijn slaap zou kunnen verstoren, want dat zou hem boos maken.

7: Zorg goed voor zijn huis en zijn bezittingen, dat is een teken van de eerbied die je voor hem hebt.

8: Zorg goed voor zijn naaste verwanten en onderhoud zijn nageslacht, want dat maakt deel uit van het goed beheer van de zaken.

9: Bewaar zijn geheimen. Als je één van zijn geheimen onthult, zul je niet veilig zijn voor een eventueel verraad van hem.

10: Wees hem niet ongehoorzaam. Hem ongehoorzaam zijn zal bij hem leiden tot wrok tegenover jou. Vermijd om vreugde te tonen als hij bezorgd is en om bezorgd te zijn als hij blij is.

De  vrucht van dit huwelijk was de geboorte van Al-Harith ibn ‘Amr, de grootvader van de beroemde dichter Imru’ Al-Qays.

Comments are closed.