Vrees voor je tong

Soefyaan ibn ‘Abdullah (moge Allah met hem tevreden zijn) levert over

Ik vroeg: “O Profeet van Allah, leer mij iets waaraan ik mij kan vastklampen.” -Zeg: “‘Mijn Heer is Allah’ en getuig vervolgens van rechtschapenheid,” antwoordde de Profeet ﷺ. Ik vroeg hem opnieuw: “O Profeet van Allah, wat vrees je het meest voor mij?” De Profeet ﷺ greep toen mijn tong vast en zei: “Deze hier!”

(At-Tirmidhie, die deze hadith als hasan sahih beschouwt)

Comments are closed.