Vraag rekenschap aan jezelf

Volgens Abu Ya’la Shaddad ibn Aws heeft de Profeet ﷺ gezegd:

De verstandige mens is de persoon die rekenschap vraagt aan zichzelf en daden verricht met het oog op wat er na de dood komt. De zwakke mens is de persoon die zich laat leiden door zijn begeerten in de hoop dat Allah hem zal vergeven.

(At-Tirmidhi)

 

Commentaar:

  • We moeten rekenschap vragen aan onszelf en Allah aanbidden zoals het hoort, zonder onze toevlucht te zoeken in ijdele hoop. Zeker, Allah beloont volgens de daden die gepaard gaan met een goede intentie en niet in functie van eenvoudige wensen zonder voornemens of daden.

Comments are closed.