Voor deze mensen is het Vuur verboden

Anas verhaalt:

Dat Moe`aadz ibn Djabal achterop de kameel van de Profeet ﷺ meereed en de laatste riep:
“ O Moe`aadz!” Hij antwoordde: “Tot uw dienst, O Boodschapper van Allah!” 
Hij zei: “O Moe`aadz!” Hij antwoordde: “Tot uw dienst, O Boodschapper van Allah!” (dit gebeurde drie maal.) Daarna zei hij: “Er is geen van de dienaren van Allah die getuigt dat er geen God is dan Allah en dat Mohammed Zijn Boodschapper is, met een oprecht hart, of Allah heeft voor hem het vuur verboden verklaart.”
(Moe`aadz) zei: “O Boodschapper van Allah, zal ik dit onder de mensen verkondigen opdat zij verheugd mogen wezen?” Hij zei: (Nee) Dan zouden zij daar misbruik van maken.” Moe`aadz vertelde dit vlak voor hij stierf, omdat hij zonde vreesde (door kennis achter te houden).

(Al-Bukhari en Muslim)

Comments are closed.