Vertrouwen op Allah

Abu Bakr as-Siddiq die, net zoals zijn vader en zijn moeder, een Metgezel van de Profeet (saws) was, heeft gezegd:

Toen we (de Profeet ﷺ en ik in de grot waren, keek ik naar de voeten van de afgoddienaren die zich juist boven ons bevonden en ik zei: “O Boodschapper van Allah! Als één van hen onder zijn voeten zou kijken, dan zou hij ons zien!” Toen zei de Profeet van Allah ﷺ me: “Wat denk je, o Abu Bakr, van twee metgezellen waarvan de derde Allah is?”


(Al Bukhari en Muslim)


Commentaar

  • We zijn verplicht om  te vertrouwen op Allah nadat we alles in het werk gesteld hebben om ons doel te bereiken.
  • Abu Bakr is medelevend ten opzichte van de Profeet ﷺ, hij heeft liefde voor hem. De Profeet ﷺ heeft een onvoorwaardelijk vertrouwen in Allah, ondanks het gevaar. Allah schenkt aandacht aan Zijn profeten en aan degenen die Hem nabij zijn.

Comments are closed.