Vasten op de dag Ashura

Een van de poorten van het Paradijs wordt de “Poort van Rayaan” genoemd, de “Poort der verfrissingen”. Slechts zij die vasten kunnen erdoor naar binnen gaan.

Er zal gezegd worden: ” Waar zijn degenen die vasten? ” Zij zullen dan opstaan en naar binnen gaan. Niemand anders zal erdoor naar binnen gaan. Zij zal voor altijd gesloten worden.” (Overgeleverd door Abu Sunni en Abu Naim)

Voedsel is één van de vele zegeningen waarvoor we Allah dankbaar moeten zijn. Vasten leert ons de waarde van voedsel en spoort ons aan om de Almachtigheid van Allah te begrijpen. Tijdens het vasten oefent de mens zijn uithoudingsvermogen, versterkt zijn wil en leert hem zelfdiscipline. Bovendien beïnvloedt het positief onze gezondheid.
Allah wil dat wij bewuster over Zijn schepping nadenken, zodat wij beseffen wat voedsel voor ons betekent. Uiteindelijk moet het leiden tot vroomheid.

Allah zegt:
O jullie die geloven, het vasten is jullie verplicht, zoals het ook verplicht was voor hen vóór jullie, hopelijk zullen jullie (Allah) vrezen.
(Koran 2:183)

Het vasten heeft tevens veel positieve invloeden op het lichaam. Door het vasten kunnen bepaalde ziektes genezen worden, de kans op tal van ziektes worden verminderd en het beïnvloedt de bloedcirculatie positief waardoor er meer bloed in de hersenen komt. Tevens komt het zenuwstelsel tot rust en leert onze zelfbeheersing en geduld.

De Islam heeft echter ook richtlijnen voor het vasten opgelegd. Zo kan het vasten de ene keer aanbevolen zijn, terwijl het de andere keer afgeraden en soms zelfs verboden is.

Ashoera

Ashoera betekent letterlijk de tiende. Ashoera is het vasten van de tiende dag van de eerste maan maand Al-Moharrem. De Profeet (vzmh) zei hierover: “Wie ook maar op de dag van Aschoera vast, hem vergeeft Allah zijn zonden van het vorige jaar.
(overgeleverd door Muslim)

Het vasten van deze dag is ter nagedachtenis van de dag waarin Allah Moesa (vzmh) en zijn volk redde van Fir´aun en zijn leger. Tijdens de achtervolging van Moesa en zijn volk, verdronk Far´aun met zijn leger tot de laatste man. Ze hebben alles achter gelaten: tuinen, bronnen, korenvelden en alle mooie plaatsen. Allah zegt:

Hoeveel tuinen en bronnen lieten zij achter! En de korenvelden en de schone plaatsen! En de aangename dingen, waarvan zij genoten! Zo was het, maar Wij deden ze een ander volk erven. De hemel en de aarde weenden niet om hen noch werd hun uitstel gegeven.
(Koran 44:25-29)

Ook de joden van Medina hadden de traditie deze dag te vasten om deze reden. Maar om met de joden hierin te verschillen zei de Profeet:

“Wanneer ik volgend jaar nog leef, en wanneer Allah het wil, dan zal ik ook de 9de Moharrem vasten.”

(overgeleverd door Muslim)

Hedendaagse Ashoera

Hedendaags zien wij dat veel mensen deze dag als een feestdag beschouwen waarin geofferd en gefeest wordt. Zo zijn er mensen die deze dag beschouwen als een dag van verdriet en gehuil, waarin men zich uit verdriet opzettelijk verwondt door zwaarden en kettingen!

Dit is alles behalve de bedoeling van de Islam. De betrouwbare bronnen leren ons namelijk dat de Profeet (vzmh) deze dag vastte en niet van deze dag een feestdag of een dag van verdriet maakte. Allah zegt wat betreft het opvolgen van de Profeet (vzmh):

…En wat de boodschapper u gebracht heeft, neemt het en wat hij u ook verbiedt, onthoudt u daarvan….
(Koran 59:7)

Een daad dat onterecht toegevoegd is aan de Islam zal door Allah niet geaccepteerd worden. De Profeet zei hierover:
“Wie aan deze zaak van ons iets toevoegt, wat er niet bij hoort, zal daar zelf de gevolgen van ondervinden.”

(overgeleverd door Bukhari en Muslim)

Comments are closed.