Vasten verbreken niet uitstellen

Aboe Hoerairah (ra) hoorde Rasoeloellah ﷺ zeggen:

 

“Allah (soebhanahoe wa Ta´ala) heeft gezegd: “De dienaar die Mij het liefst is van al Mijn dienaren, is degene die zich haast om het vasten te verbreken*.”

(At-Tirmidhi)

 

*          Het uitstellen van de vastenverbreking is een gewoonte van de Joden en Christenen. Zodra duidelijk is dat de zon ondergaat, moet het vasten worden beëindigd.

Comments are closed.