Uitleg Siraat-al-Moestaqiem

De Profeet Mohammed ﷺ heeft de Siraat-al-Moestaqiem als volgt omschreven:

“Allah heeft een voorbeeld gegeven: een siraat (recht pad), dat aan beide zijden omringd is door twee muren, met verscheidene open deuren in die muren, bedekt met gordijnen. Er is een roeper bij de poort van de Siraat die uitroept: “O mensen! Blijf op het pad en wijk er niet van af.” Ondertussen waarschuwt ook een roeper van boven het pad iedereen die één van de deuren wil openen: “Wee jij! Open het niet, want als je het opent, zal je er doorheen gaan.” Het rechte pad is de Islaam, de twee muren zijn Allah´s vastgestelde grenzen, terwijl de deuren vertegenwoordigen wat Allah heeft verboden. De roeper bij de poort van de Siraat is het Boek van Allah (de Qor´aan). De roeper boven de Siraat is Allah´s waarschuwing in het hart van iedere moslim.” 

 (Ahmed)

Comments are closed.