Uitdaging van Allah

Abu Hurairah heeft gezegd dat hij de boodschapper ﷺ hoorde zeggen :

“Allah zegt: “Wie zijn er onrechtvaardiger dan degenen die proberen om iets als Mijn schepping te scheppen? Ik daag hen uit om zelfs maar een kleine mier, een tarwekorrel of een gerstkorrel te scheppen.”

Al-Bukhari

Comments are closed.