Twee mannen naar het Paradijs

Volgens Abu Hurayra heeft de Boodschapper van Allah ﷺ gezegd:

Allah verheugd Zich als Hij twee mannen ziet waarvan de ene de andere doodt, maar die toch allebei naar het Paradijs gaan. De eerste strijdt voor de zaak van Allah en wordt gedood. Vervolgens aanvaardt Allah het berouw van de moordenaar die zich bekeert tot de islam en die op zijn beurt als martelaar sterft.

(Al Bukhari en Muslim)

 

Commentaar:

  • We moeten berouw tonen voor elke zonde, hoe groot deze ook is en we mogen niet wanhopen aan de barmhartigheid van Allah. Als we ons bekeren tot de islam, worden onze voorgaande zonden uitgewist.

Comments are closed.