Tijd tussen Suhoor en Adhaan

Anas (ra) vertelde, dat Zaïd bin Thabit (ra) zei:

“We nuttigden de soehoer met de Profeet ﷺ. Daarna stond hij op voor de salah (gebed).

Ik (Anas) vroeg: “Hoeveel tijd zat er tussen de Suhoor en de Adhaan?”

Hij antwoordde: “(Er was) genoeg tijd om vijftig Qor´aan-verzen te reciteren.”

(Al-Bukhari)

Comments are closed.