Tekenen van het Uur

Anas ibn Malik zei:

Ik zal jullie een hadith vertellen die ik van de boodschapper van Allah ﷺ heb gehoord en die niemand jullie na mij kan vertellen. Ik hoorde hem zeggen: “Onder de tekenen van het Uur zal het verdwijnen van de kennis zijn en de opkomst van de onwetendheid. Overspel zal gangbaar zijn en het drinken van wijn zal gewoon zijn. Het aantal mannen zal afnemen en het aantal vrouwen zal toenemen in zo’n mate dat één man voor vijftig vrouwen moet zorgen.”

(‘Abd Rabbihi, een gelijkluidende hadith is overgeleverd door Al Bukhari en Muslim.)

Comments are closed.