Teken Dag des oordeels

Abdullah ibn Masoed heeft overgeleverd dat de Profeet ﷺ heeft gezegd:

“Voorwaar, onder de tekenen van de dag des Oordeels is, dat men alleen diegene groet (met de groet van de Islaam) die men kent.” 

(Ahmad)

Comments are closed.