Strijden op de weg van Allah

Volgens Abu Musa al-Ash’ari werd er aan de Boodschapper van Allah ﷺ gevraagd:

‘Welke van deze mannen strijdt op de weg van Allah? Degene die strijdt uit dapperheid, degene die strijdt uit vooringenomenheid, of degene die strijdt uit uiterlijk vertoon?’
De Profeet antwoordde: ‘Degene die strijdt opdat het Woord van Allah het hoogste zou zijn, strijd op de weg van Allah.’

(Al-Bukhari en Muslim)

 

Commentaar:

  • Allah beloond in functie van de intentie en wat telt, is dat je handelt opdat het woord van Allah het hoogste woord zou zijn. Niettemin moet de persoon die op het slagveld sterft als een martelaar behandeld worden (hij wordt niet gewassen, er wordt geen dodengebed over hem verricht en hij wordt niet in een lijkwade begraven). Alleen Allah zal over zijn intentie oordelen.

Comments are closed.