Sommige mensen van deze ummah

‘Imran ibn Hoesayn zei: De profeet ﷺ heeft gezegd:

“Sommige mensen van deze oemmah zullen door de aarde verzwolgen worden, sommigen zullen in dieren veranderd worden en sommigen zullen gestenigd worden.” Eén van de moslims vroeg: Wanneer zal dat zijn, o boodschapper van Allah? Hij zei: “Wanneer zangers en muziekinstrumenten populair worden en er veel wijn gedronken wordt.”

(At-Tirmidhi)

Comments are closed.