Slecht praten tijdens het vasten

Aboe Hoerairah (ra) overleverde, dat Rasoeloellah ﷺ zei:

 

“Wanneer iemand slecht gepraat en de daaruit voortkomende handelingen en slechte daden niet achterwege laat, heeft Allah er geen behoefte aan dat hij zijn eten en drinken laat staan (d.w.z. Allah accepteert zijn vasten niet).”

(Al-Bukhari en Aboe Dawoed)

Comments are closed.