Rivier in het Paradijs

Anas ibn Malik heeft overgeleverd dat de Profeet ﷺ heeft gezegd:

Over de Surah ‘Waarlijk, Wij hebben jou Al-Kauthar geschonken’, zei de Profeet ﷺ:

“Het is een rivier in het Paradijs.”

Verder zei hij ﷺ:

“Ik zag een rivier in het Paradijs waarvan de oevers gemaakt waren van tenten van parels. Ik vroeg: “Wat is dit, O Jibriel?” waarop Jibriel zei: “Dit is Al-Kauthar die Allah jou geschonken heeft.”

 

Overgeleverd door at-Tirmidhi en deze hadith is Sahih. Surah Al-Kauthar is het 109e hoofdstuk in de Koran en het vers wat hierboven vermeld staat, is de eerste ayah.

Comments are closed.