Reinheid is de helft van het geloof

Volgens Abu Malik al-Harith ibn ‘Asim al-Ash’ari heeft de Profeet ﷺ gezegd:

Reinheid is de helft van het geloof, de smeekbede “Al-hamdu li-Llah” (alle lof zij Allah) vult de weegschaal. De smeekbeden “Subhan Allah (geprezen zij Allah) en Al-hamdu li-Llah” (alle lof zij Allah) vullen de ruimte tussen de Hemelen en de Aarde. Het gebed is een licht, de aalmoes is een bewijs (van oprecht geloof), geduld is helderheid, de Koran is een argument vóór of tégen jou. Elk mens begint de dag met het verhandelen van zijn ziel: hij koopt haar vrij of hij leidt haar tot haar ondergang.

(Muslim)

 

Commentaar:

  • Er wordt gewezen op de verdiensten van het gedenken van Allah de Allerhoogste (dhikr). Dergelijke smeekbeden zijn gemakkelijk uit te spreken, maar wegen zwaar op de weegschaal en Allah houdt ervan. Bovendien brengen ze het hart tot rust. Allah zegt: “Zij zijn degenen die geloven en wiens harten tot rust komen door het gedenken van Allah. Weet: door het gedenken van Allah komen de harten tot rust.” (Koran 13/28)
  • We worden aangespoord om zoveel mogelijk gebeden te verrichten, want dat is een licht waaruit de gelovige dagelijks kan putten, het verwijdert hem van de schandelijke daden en leidt hem naar de rechtschapenheid.
  • De aalmoes is een bewijs van de authenticiteit van het geloof. Het feit om deze van harte te geven is een teken van geloof.
  • Als je geduldig bent op moeilijke momenten, zal dit geduld een licht zijn dat je hart verlicht en op zijn weg leidt.
  • De Koran is de eerste bron van islamitische wetgeving en een gids voor de gelovige. Als deze laatste handelt volgens de voorschriften van de Koran, dan zal dit Boek een argument zijn en een bemiddeling in zijn voordeel. In het andere geval zal dit Boek zijn vijand worden op de Dag des Oordeels
  • We worden aangespoord om goede daden te verrichten en om onze ziel niet te verkopen aan de duivel.

Comments are closed.