Rechtschapenheid

Abu ‘Amr – of Abu ‘Amra ibn Sufyan ibn ‘Abdilah volgens anderen – heeft gezegd:

Ik vroeg: “O Boodschapper van Allah! Leer mij woorden op het vlak van de islam waarover ik iemand anders dan jou niet meer hoef te ondervragen.” Hij antwoordde: “Zeg: ‘Ik geloof in Allah’ en handel vervolgens in alle rechtschapenheid.”

(Muslim)


Commentaar

  • Deze hadith bevat in weinig woorden veel voordelen. Het Houdt verband met het vers: (Voorwaar, zij die zeggen ‘Onze Heer is Allah’ en die vervolgens op de rechte weg blijven) (Koran 41/30 en 46/13)
  • Rechtschapenheid houdt in dat we ons houden aan de voorschriften van de islam. ‘Umar ibn Al-Khattaab heeft gezegd: “Rechtschapenheid houdt in dat je de voorschriften naleeft en afstand neemt van de verboden en dat je niet sluw als een vos bent.”
  • Beweren dat je gelovig bent zonder daden te verrichten, is een zuivere hypothese, want daden zijn wel degelijk de vrucht van een diepgeworteld geloof.
  • Rechtschapenheid is een hoge graad die een teken van een diep geloof en van een edele ambitie is.

Comments are closed.