Ramadan voor de kleine moslim(a)

Wie is verplicht om te vasten?

Het is verplicht om te vasten voor:

 • De moslim
 • Iemand die goed bij zijn hoofd is. Het is namelijk niet verplicht voor een geestelijk zieke persoon om te vasten;
 • Een volwassene. Een kind hoeft nog niet te vasten, maar hij kan wel alvast wennen aan het vasten door soms mee te doen;
 • Een inwoner (van de stad of dorp). Het is namelijk voor een reiziger niet verplicht om te vasten.
 • Iemand die het aankan om te vasten, zoals een gezond persoon. Het is voor een ziek persoon namelijk niet verplicht om te vasten als dit moeilijk voor hem is.

Het is aangeraden om kinderen de hele maand Ramadan of sommige dagen mee te laten vasten, zodat het kind alvast kan wennen aan het vasten. Wanneer hij volwassen is, dan is het makkelijker voor hem om de hele maand te vasten.

De maanstand van de Ramadan:

 

Allah zegt (betekenis):

“Het is de maand Ramadan waarin de Koran is neer gezonden, als Leiding voor de mensen en als duidelijke bewijzen van leiding en onderscheid tussen de Waarheid en de valsheid. Wie van jullie aanwezig is in deze maand, laat hem dan vasten.”

(soerat al-Baqarah: 185)

De maand Ramadan begint bij het zien van de nieuwe maan na de 29e dag van de maand Shacbaan. De maand Shacbaan is de maand die vóór de Ramadan komt. Als de nieuwe maan niet te zien is, dan maken wij de 30 dagen van de maand Shacbaan vol. De dag daarna begint dan de maand Ramadan.

De maand Ramadan houdt op wanneer wij weer de volgende nieuwe maan zien. Dan begint de maand Shawwaal. De maand Shawwaal is dus de maand die na de Ramadan komt. Onze Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Als jullie hem (de nieuwe maan) zien, vast dan. En wanneer jullie hem (de volgende nieuwe maan) zien, eindigt dan het vasten. Maar als hij niet te zien is, maak dan de maand(Ramadan) vol tot dertig (dagen).”

(Moeslim)

 

 

De maand Ramadan

In de maand Ramadan vasten alle moslims. Deze maand is bij Allah de beste maand die er is. In de maand Ramadan is de Koran neergedaald op Mohammed (vrede zij met hem). Dit gebeurde namelijk op Laylat ul-Qadr. Laylat ul-Qadr is één van de nachten van deze geweldige maand.

In de maand Ramadan heeft Allah de moslims veel overwinningen geschonken. Eén hiervan was de overwinning bij de Slag van Badr in het tweede jaar van de Islamitische jaartelling. Een andere overwinning die Allah de moslims heeft geschonken, is de verovering van Mekka in het achtste jaar van de Hidjrah. Na deze overwinning bekeerden grote groepen mensen zich tot de Islam.

 

Wat wel en niet mag tijdens het vasten

 

 

Zaken die het vasten verbreken:

 • Expres eten en drinken tijdens de dagen van Ramadan.
 • Expres overgeven (kotsen).

Zaken die toegestaan zijn tijdens het vasten:

 • Douchen;
 • De mond spoelen en de neus snuiten zonder hierin te overdrijven;
 • Het gebruik van oogdruppels.

Zaken die aangeraden zijn tijdens het vasten:

 • As-Soehoer (eten vlak voor het begin van de vastentijd): dit gebeurt voor de dageraad. Deze maakt namelijk de persoon die gaat vasten sterker, en zorgt er ook voor dat hij actief wordt en het maakt het vasten makkelijker voor hem. Want de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Eet de soehoer, want er zitten zegeningen in de soehoer.”

(al-Boechaarie)

 • Smeekbede doen die de Profeet (vrede zij met hem) ook heeft gedaan wanneer jij weer mag eten, zoals: Dhahaba ad-Dhama-oe wab-Tallatil-cOeroeq wa Thabatal-Adjroe insha Allah. Vertaling: “De dorst is verdwenen, de aderen zijn nat geworden en als Allah het wil, is de beloning binnen”

(aboe Dawoed)

 • Het vaak lezen van de Koran, gedenken van Allah en doen van smeekbeden.
 • Familie bezoeken en goed omgaan met familieleden.
 • Het geven van geld en eten aan de arme mensen.
 • Niet roddelen, liegen, schelden en vieze woorden zeggen.
 • Als de zon is onder gegaan, dan moet je zo snel mogelijk eten. Want de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Het zal goed gaan met de mensen zolang zij zich haasten in het beëindigen van het vasten.”

(al-Boecharie)

Comments are closed.