Profeet Muhammad werd tot bloedens toe geslagen

Abdullah ibn Mas’ud levert over:

Het is alsof ik de Profeet ﷺ nog voor me zie, terwijl hij ons het verhaal vertelde van een Profeet dat door zijn volk tot bloedens toe geslagen werd. Terwijl hij het bloed van zijn gezicht veegde zei hij: “Heer! Vergeef mijn volk want ze zijn onwetend.”

(Al Bukhari en Muslim)

 

Commentaar:

  • De Profeten waren geduldig en ze ondergingen veel onrecht tijdens hun prediking. Vergeving en zachtmoedigheid ten opzichte van de onwetenden behoren tot de nobele eigenschappen van de Profeten.
  • De Profeten beantwoordden geweld niet met geweld. Zo moeten we het voorbeeld van onze Profeet ﷺ volgen, toen hij geconfronteerd werd met beproevingen. Tijdens de slag van Uhud heeft zijn bloed gevloeid en zei hij: “Heer! Vergeef mijn volk want ze zijn onwetend.”

Comments are closed.