Profeet Muhammad ﷺ nam Musa als voorbeeld

Ibn Mas’ud levert over:

Na afloop van de slag van Hunayn bevoordeelde de Profeet ﷺ bepaalde personen zoals al-Aqra’ ibn Habis en ‘Uyayna ibn Hisn aan wie hij honderd kamelen gaf. Hij gaf ook aan notabelen onder de Arabieren, door hen te bevoordelen bij de verdeling. Toen zei een man: “Bij Allah! Dit is nu eens een oneerlijke verdeling en dit gebeurde niet om te streven naar de tevredenheid van Allah.” Ik zei toen bij mezelf: “Bij Allah, ik zal de Boodschapper van Allah ﷺ hierover inlichten.” Ik ging daadwerkelijk naar hem toe en ik vertelde hem wat er gezegd werd. Het gezicht van de Profeet ﷺ veranderde van kleur, totdat het paars werd en toen zei hij: “En wie zou dan rechtvaardig kunnen zijn als Allah en Zijn Profeet het niet zijn?” Hij voegde eraan toe: “Moge Allah genade schenken aan Musa. Hij heeft veel meer dan dat moeten verdragen en toch was hij geduldig.” Toen zei ik bij mezelf: “Vanaf nu ga ik hem zulke zaken niet meer vertellen.”

(Al-Bukhari en Muslim)

 

Commentaar:

  • Er wordt gewezen op de wijsheid van de Profeet ﷺ om de gelovigen te verenigen. Hij nam zijn broeders Profeten als voorbeeld, zoals de Koran vermeld: “Volg hun leiding.” (Koran 6/90)
  • De Profeet ﷺ is ook maar een mens, hij kent vreugde, woede en alles wat een mens kan voelen.

Comments are closed.