Poort in het Paradijs voor de vastende

Sahl overleverde dat Rasoeloellah ﷺ zei:

 

“In het Paradijs is een poort die ar-Raiyan wordt genoemd. En degenen die het vasten in acht genomen hebben, zullen op de Dag der Opstanding door deze poort naar binnen gaan. Niemand behalve hen zal erdoor naar binnen gaan. Er zal worden gezegd: “Waar zijn degenen die het vasten altijd in acht genomen hebben?” Zij zullen opstaan, en niemand anders dan hen zal erdoor naar binnen gaan. Nadat zij naar binnen zijn gegaan, zal de poort worden gesloten en zal er niemand meer door gaan.”

(Al-Bukhari)

Comments are closed.