Paradijs verboden voor arrogante mensen

`Abdullah ibn Mas`oed verhaalt dat de Profeet ﷺ zei:

“Wie er ook maar het kleinste deeltje arrogantie in zijn hart heeft, zal het paradijs niet binnengaan.”
Een man zei: “En als iemand ervan houdt om mooie kleren en mooie sandalen te hebben? ” Hij antwoordde: “Voorwaar, Allah is Schoonheid en Hij houdt van het schone; arrogantie betekent op de waarheid neerkijken en mensen verachten.”

(Muslim)

Comments are closed.