Paradijs geopend, Hel gesloten

Aboe Hoerairah verhaalde dat Rasoeloellah ﷺ zei:

“Wanneer de maand Ramadan aanbreekt, worden de poorten van de Hemel geopend en de poorten van de Hel gesloten en de duivels worden geketend.”

(Al-Bukhari)

Comments are closed.