Over Gog en Magog

Abu Hurayrah verhaalt dat de Profeet ﷺ zei:

“Elke dag proberen Gog en Magog een uitweg door de barrière te graven. Wanneer zij het zonlicht erdoor zien, zegt degene die de leiding heeft, ‘Ga terug; jullie kunnen morgen verder gaan met graven,’ en wanneer ze terugkomen, is de barrière sterker dan voorheen. Dit zal zo doorgaan tot hun tijd komt en Allah hen vooruit wil laten komen. Ze zullen graven totdat ze het zonlicht zien, dan zal degene die de leiding over hen heeft zeggen, ‘Ga terug; jullie kunnen morgen doorgaan met graven in shaa Allah.’ In dit geval maakt hij een uitzondering door in shaa Allah te zeggen en de zaak dus aan de Wil van Allah te verbinden. Ze zullen de volgende dag terug komen en het gat vinden zoals ze het achtergelaten hadden. Ze zullen blijven graven en tegen de mensen protesteren. Ze zullen al het water opdrinken en het gat vinden zoals zij het achterlieten en de mensen zullen zich in hun vestingen verschansen. Gog en Magog zullen hun pijlen de hemel in schieten en deze zullen terugvallen met iets als bloed erop. Gog en Magog zullen zeggen, ‘We hebben de mensen van de aarde verslagen en de mensen van de hemel overwonnen.’ Dan zal Allah een soort worm naar hun nekken zenden en ze zullen erdoor gedood worden… ‘Door Hem in Wiens hand de ziel van Mohammed is, zullen de beesten van de aarde vet worden.’”

[Tirmidhi, Abwaab al Tafsir: Surat al-Kahf (Hadith 5160), 8/597-99; Ibn Maajah, Kitaab al-Fitan, (Hadith 4080), 2/1364. Ahmad, Musnad, 2/510, 511]

Comments are closed.