Ons geloof

We geloven in Allah, de Enige Almachtige God. We vertrouwen op Hem en we zijn alleen bang voor Hem, voor niemand anders.

We geloven in de engelen die door Allah gemaakt zijn. We weten dat ze er zijn, ook al kunnen we hen niet zien. Zij zijn de gehoorzame dienaren van Allah en zij doen alles wat Allah hen opdraagt.

We geloven dat de woorden die Allah tegen de Profeten heeft gezegd zijn opgeschreven in boeken. Het laatste boek dat aan Mohammad (sallallahoe aleihi wa sallem) is gegeven heet de Qor´aan. De Qor´aan is het enige boek van Allah dat helemaal compleet is en origineel bewaard is gebleven. Allahbeschermt de Qor´aan. Hij zorgt ervoor dat de mensen de Qor´aan niet kunnen veranderen.

We geloven dat Allah Zijn Profeten naar de mensen heeft gestuurd met de boodschap om alleen Allah te aanbidden en goede dingen te doen.

We geloven in de Dag der Opstanding. Dan zal Allah ons weer levend maken nadat we zijn gestorven. We zullen beloond worden voor alle goede dingen die we hebben gedaan.  De mensen die niet in Allah geloven en slechte dingen hebben gedaan, zullen gestraft worden.

We geloven dat Allah ons geleerd heeft wat goed en wat slecht is. We kunnen zelf beslissen of we goede dingen doen of slechte dingen. Voor de goede dingen zal Allah ons belonen, in shaa Allah.

Comments are closed.