Moslims volgen de boodschap van Jezus meer dan de christenen

Jezus werd besneden op de achtste dag. [Lukas 2:21]
Moslims zijn besneden, christenen niet.

De Bijbel verbiedt het eten van varkensvlees. [Leviticus 11:7, Deuteronomium 14:18 en Jesaja 65:2-5]
Moslims eten geen varkensvlees, christenen wel.

De Bijbel waarschuwt voor alcoholische dranken. [Spreuken 20:1]
Moslims drinken niet, christenen wel.

De Bijbel voorspelde de komst van een volgende profeet [Johannes 16:12]
Moslims geloven in de Profeetschap van Muhammad ﷺ, christenen niet.

De Bijbel verbiedt het maken van beelden. [Exodus 20:4]
Moslims maken geen beelden, christenen wel.

Jezus predikt in de Bijbel het geloof in één God. [Marcus 12:29]
Moslims geloven in één God, christenen geloven in de drie-eenheid.

Jezus aanbad God met zijn gezicht op de grond. [Mattheus 26:39]
Moslims bidden op die manier, christenen niet.

Vrouwen moeten zich bedekken volgens de Bijbel. [Korinthiërs 11:6]
Moslima’s bedekken zich, christenen niet.

Jezus had een baard. [Jesaja 50:6]
Moslim-mannen laten hun baarden groeien, christenen niet.

Jezus gebruikte het woord Alāhā voor God. [Aramees]
Moslims zeggen Allah, christenen niet.

Bedoeling van bovenstaande vergelijking is het aantonen dat moslims méér van Jezus (‘isa) -vrede zij met hem houden dan christenen doen, en hem als geliefde Profeet beschouwen. Uiteindelijk volgen wij zijn laatste opvolger: Mohammed -vrede zij met hem, die als allerlaatste van de mensheid de openbaringen van Allah ontving ivm de verdraaiing die mensen hebben aangebracht en gewijzigd aan de eerder geopenbaarde verzen van Allah aan onder andere Mozes (Musa) en Jezus (‘Isa). Denk bijv. aan de ontelbare ”bijbels”, verdraait aan alle kanten, meegaande met de tijd en veranderd naar eigen belang!

Comments are closed.