Mijn Umrah ervaring

De Hajj en Ummrah staan voor velen centraal voor eenheid onder de moslims en in een brief die Malcolm X rahimahullaah schreef vanuit Makkah zei hij o.a. het volgende:

 

“Never have I witnessed such sincere hospitality and overwhelming spirit of true brotherhood as is practiced by people of all colors and races here in this ancient Holy Land, the home of Abraham, Muhammad and all the other Prophets of the Holy Scriptures. For the past week, I have been utterly speechless and spellbound by the graciousness I see displayed all around me by people of all colours.”

 

“America needs to understand Islam, because this is the one religion that erases from its society the race problem. Throughout my travels in the Muslim world, I have met, talked to, and even eaten with people who in America would have been considered white – but the white attitude was removed from their minds by the religion of Islam. I have never before seen sincere and true brotherhood practiced by all colours together, irrespective of their colour.”

 

“You may be shocked by these words coming from me. But on this pilgrimage, what I have seen, and experienced, has forced me to rearrange much of my thought-patterns previously held, and to toss aside some of my previous conclusions. This was not too difficult for me. Despite my firm convictions, I have always been a man who tries to face facts, and to accept the reality of life as new experience and new knowledge unfolds it. I have always kept an open mind, which is necessary to the flexibility that must go hand in hand with every form of intelligent search for truth.”

 

“During the past eleven days here in the Muslim world, I have eaten from the same plate, drunk from the same glass, and slept on the same rug – while praying to the same God – with fellow Muslims, whose eyes were the bluest of blue, whose hair was the blondest of blond, and whose skin was the whitest of white. And in the words and in the deeds of the white Muslims, I felt the same sincerity that I felt among the black African Muslims of Nigeria, Sudan and Ghana.”

 

“We were truly all the same (brothers) – because their belief in one God had removed the white from their minds, the white from their behaviour, and the white from their attitude.”

[ ‘The Autobiography of Malcolm X’]

 

Malcolm X beschrijft hier een aantal essentiële  punten nl.:

 

  • het verbod van nationalisme en racisme in Islam.
  • De eenheid onder de moslims.
  • Zijn zoektocht naar de waarheid en het bestuderen van de realiteit

 

Ik zal in shaa Allah een impressie geven van mijn ervaringen gedurende de Ummrah die ik van 21 februari t/m 1 maart heb verricht. In dit stuk zal ik niet zozeer ingaan op de rituelen en het drinken van zamzamwater maar mijn ervaringen koppelen aan de realiteit waarin wij leven en de lessen die we eruit kunnen trekken welke relevant zijn voor de situatie van de ummah.

 

Na een enerverende reis richting Madinah, via de Jordaanse hoofdstad Amman kwamen we aan op Prince Mohammad Bin AbdulAziz Airport in Madinah. Zoals gebruikelijk was het nu zaak om plaats te nemen in de rij richting de douane. Vanuit mijn ooghoek zag ik in het kantoor van waarschijnlijk de douane een Aziatische arbeider die aan het werk werd gezet en de vele verhalen rondom het misbruik van Aziatische werkers in Saoedi Arabië kwamen naar boven. Eindelijk was ik aan de beurt en ik werd warm onthaald met de vraag of ik ook mijn vingerafdrukken wilde geven en er werd een foto gemaakt. Toen ik vroeg naar de reden hiervan werd me verteld dat degene voor mij een ouder persoon was en ik jong. Echter heb ik zelf toen onderzoek gedaan hiernaar en de reden hiervoor is het preveniëren van reizen met een vals paspoort, het tegengaan van een langer verblijf in Saoedi Arabië, het onderzoeken van de achtergrond van een persoon om hem zo in de gaten te houden. Met de opstanden in mijn achterhoofd werd me duidelijk hoe de autoriteiten in de moslimlanden de opkomende generatie vrezen in hun roep naar verandering.

 

Madinah kende ik vooral van de de verhalen dat het een rustgevende plek is. Echter kon ik dat door het roekeloze rijgedrag nog niet constateren. Het was voor mij vooral de plaats waartoe de hijrah plaatsvond en de eerste Islamitische Staat werd gevestigd. Toen ik echter aankwam bij het hotel welke op een steenworp afstand lag van Masjid al Nabawi werd me duidelijk hoeveel hotels er rondom de masjid gebouwd zijn. De Masjid is indrukwekkend aldaar en ook o.a. het bezoek aan de begraafplaats van de profeet sallAllahoe ‘alayhi wa sallam en Umar & Abu Bakr radieyAllahoe ‘anhuma maakte wat los bij mij. Het deed me denken aan de profeet sallAllahoe ‘alayhi wa sallam die de dawah heeft gedragen tot zijn dood en op de Dag des Oordeels zal zeggen ‘Ummati‘ (Mijn ummah) en het deed denken aan de oprechtheid en onderwerping van Aboe Bakr en het leiderschap van ‘Umar welke zelfs gaf om een dier in de Eufraat. De Baqee’ waar vele sahaaba begraven liggen is verboden voor vrouwen en zo werd het me duidelijk dat de autoriteiten zich zelfs bemoeien met persoonlijke aanbidding en een adoptie van de Saoedische Staat opleggen aan de pelgrims. Ik heb daarnaast ook nog een Algerijnse broeder gesproken na het gebed en het is vanzelfsprekend dat wij als moslims geen onderscheid maken enkel op basis van taqwah maar ik merkte toch dat dit extra benadrukt moest worden gezien de houding van sommige Marokkanen jegens Algerijnen en vice versa, als gevolg van de verdeel en-heerspolitiek rondom  deze en vele andere moslimlanden ( zie o.a. Sykes-Picotverdrag). Bovendien viel het me op dat er veel Shi’a aanwezig waren maar hier geen probleem van werd gemaakt gedurende de gebeden en daarbuiten.

 

Er waren ook lessen van gerenommeerde geleerden en ook de vrijdagspreek heb ik daar meegemaakt maar naast slechts een du’aa voor de broeders en zusters in Syrië was het de gebruikelijke retoriek omtrent het belang van het aanbidden van Allah en hem geen deelgenoten toekennen zonder de realiteit te benoemen en te spreken over het leed van de ummah. Deze discours uitte zich ook in een gesprek welke ik voerde met een taxichaffeur in Madinah. Zijn beeld van Nederland was dat alles toegestaan is en de vele vrijheden ervoor zorgen dat er veel verderf is en hij zijn kind nooit daar naartoe zou sturen. Vervolgens gaf hij aan dat de VS een betere ‘akhlaaq’ heeft dan Nederland. Hij doelde hiermee op het drugsbeleid. Ik herinnerde hem aan de wandaden van de VS in onze landen en het in koele bloede doden van onze moslimbroeders en zusters en ik vroeg hem vervolgens: ‘Wat is erger bij Allah, het bloed vergieten van de moslims of drugsgebruik? Hij gaf vervolgens toe dat beide landen, landen van koefr zijn echter werd er geen woord gerept over de eigen regering welke een trouwe bondgenoot is van de VS. Tevens was men steeds ervan overtuigd dat mijn vrouw en schoonfamilie mijn gasten waren omdat ze een Pakistaanse achtergrond hebben en het kwam zelfs op het punt dat iemand mij vroeg of ik ze wel de correcte aqeedah heb gedoceerd omdat moslims uit die landen vooral bekend staan om ‘gravenaanbidding’. Wat mij daarnaast is opgevallen is dat er na ieder gebed een djanaazagebed is en ook het zien van al Baqee’ is een goede herinnering aan de dood, iets wat gepaard zal gaan met een volgende stap namelijk de ondervraging, iets wat de heerser aldaar schijnt te zijn ontgaan gezien zijn verraad jegens de nobele moslimummah en de ondrukking van vele broeders en zusters en gerespecteerde geleerden die in de kerkers van Saoedie Arabië vertoeven.

 

 

Na een paar dagen in Madinah vertoefd te hebben was het tijd om richting Makkah te verkassen. Na in een staat van ihraam te zijn gegaan in Dhul Hulaifah vertrokken we in de richting van Makkah. Eenmaal aangekomen in Makkah en in het hotel de bagage te hebben afgeleverd was het tijd voor de rituelen van de ummrah (tawaaf, sa’i (safaa en marwa), scheren/verkorten van het hoofdhaar). Toen ik vanaf het hotel naar beneden kwam zag ik tot mijn grote verbazing een enorme ‘shopping mall’ en ik kreeg de indruk dat ik in New York was en niet in Makkah. De mensen worden afgeleid van de realiteit met veel extravagantie en luxueuze goederen. Tegenover de Masjid al Haraam staat er een KFC, een ROLEX winkel en vele andere fastfood ketens. In ‘The Saudi Gazette’ las ik over het jaarlijkse sterftecijfer als gevolg van het nuttigen van fastfood (alhoewel Allah de Adjal heeft bepaald en fastfood niet de directe reden is van iemands overlijden) en dit cijfer was rond de 20.000 in Saoedie Arabië. Dit is niet verwonderlijk gezien het grote aanbod van fastfood. Het was nu tijd voor het aanschouwen van de Ka’bah en na het zien van de Ka’bah kon ik mijn ogen er niet van afhouden. Het deed me denken aan Abdullah ibn Mas’ood radieyAllahoe ‘anhoe die op jonge leeftijd richting de Ka’bah liep om de Quran openlijk te reciteren in het aangezicht van Qoeraish die woedend werden en hem sloegen. In de buurt van de heilige Ka’bah was er een Sheikh die na zijn les van tafsir ibn Kathir, een vraag beantwoordde over het gebruik van mobiele telefoons in de masjid en had het over het respect in deze masjid. Nadat hij dit had verteld moest ik denken aan een hadith:

 

“Tearing down al Kaaba stone by stone is less than shedding the blood of a Muslim”

 

Op een plek waar de moslims bijeenkomen vanuit alle hoeken van de wereld en waar men veelvulidg het volgende hoort:

 

‘Labbaika Allahumma labbaik, Labbaika la sharika Laka labbaik, Inna-l-hamda wan-ni’mata Laka walmulk, La sharika Laka’. “I respond to Your call O Allah, I respond to Your call, and I am obedient to Your orders, You have no partner, I respond to Your call All the praises and blessings are for You, All the sovereignty is for You, And You have no partners with you.” [Bukhari, Volume 2, Book 26, Number 621]

 

En waar de dawah van Islam is begonnen en de opening van Makkah heeft plaatsgevonden is het nu het toneel voor lezingen over ringtones in de masjid. Is het niet beschamend dat men het niet heeft over de heiligheid van het moslimbloed welke in de buurlanden van Saoedie Arabië wordt vergoten en de onderdrukking van vele Afrikaanse en Aziatische moslims in Saoedie Arabië wordt over gezwegen?

Sheikh ibn Taymiyyah rahimahullaah heeft gezegd:

 

“This is why those who are in authority are of two groups: the scholars and the rulers. If they are upright, the people will be upright; if they are corrupt, the people will be corrupt.”

 

Rondom de masjid staan o.a. de grote Makkah Tower die lijkt op de Big Ben en staan er vele hijskranen voor de bouw van nieuwe hotels en winkels. Het is een plek waar men gemakkelijk kan worden afgeleid van de problemen waar de ummah mee kampt en een plaats waar kapitalistische trekjes als eigen belang veelvuldig voorkomen. Saoedische beveiligers die op een comfortabele stoel voor de ingang van de masjid zitten terwijl Aziatische moslims keihard werken om de masjid schoon te houden en zusters van Afrikaanse komaf op straat spullen moeten verkopen tot in de nachtelijke uren om te kunnen overleven en het gevaar van arrestatie op de loer ligt. ‘Khaadim al Haramayn al Sharifayn’ zoals de koning genoemd wordt, oftewel de hoeder van de twee heilige steden doet zijn naam geen eer aan en de eer van de moslimbroeders en zusters aldaar wordt geschonden, terwijl de Khulafaa in de Islamitische historie de eer van de moslims hebben beschermd.

 

Op een dag liep ik een winkel binnen waar Islamitische boeken werden verkocht en ik zag in de winkel ook een jonge jongen meehelpen. Ik vroeg de verkoper of het zijn zoon was. Vervolgens zei de verkoper tegen mij ‘Mijn zoon is toch geen zwarte’. Ik zei tegen hem: ‘ dat zou toch kunnen’ en ik voegde de volgende passage uit Quran eraan toe:

 

Voorzeker, de godvruchtigste onder u is de eerwaardigste bij Allah (49:13)

 

Dit afschuwelijke concept van nationalisme en racisme welke een van de redenen is geweest van de verdeling van de ummah en een overblijfsel is van het Jahiliyyah tijdperk heb ik uitgerekend in Makkah veelvuldig gezien. Het doet denken aan de volgende overlevering:

 

It is transmitted, in two different versions, by Ibn al-Mubarak in his two books, Al-Birr and As-Salah, that some disagreement occurred between Abu Dharr and Bilal and Abu Dharr said to Bilal, “You son of a black woman.” The Messenger of Allah صلى الله عليه وآله وسلم was extremely upset by Abu Dharr’s comment, so he صلى الله عليه وآله وسلم rebuked him by saying, “That is too much, Abu Dharr. He who has a white mother has no advantage which makes him better than the son of a black mother.” This rebuke had a profound effect on Abu Dharr, who then put his head on the ground swearing that he would not raise it until Bilal had put his foot over it.

 

 

Op een plaats welke gezuiverd dient te worden van koefr en mushrikeen is de kapitalistische ideologie significant aanwezig en heeft het Westen ook daar haar graantje van meegepikt.  Dit in navolging van de volgende woorden van de voormalige Britste minister van Buitenlandse Zaken, kort voor de Tweede Wereldoorlog:

 

“We must put an end to anything which brings about Islamic Unity between the sons of the Muslims. As we have already succeeded in finishing off the Caliphate, so we must ensure that there will never arise again unity for the Muslims, whether it be intellectual or cultural unity.” 

 

Het is juist deze gezegend plek waar vele moslims bijeenkomen vanuit alle hoeken van de wereld en een plaats waar de koers van de ummah kan worden bepaald. Een plaats waar de Deen van politiek wordt gesheiden en men bezig wordt gehouden door shopping malls en spiritualiteit binnen de muren van de moskee. Imam al Ghazali rahimahullaah heeft gezegd:

 

‘the Deen and the Sultan are twins’

الدِّيْنُوَالسُّلْطَانُتَوْأَمَان

‘the deen is the foundation and the Sultan is the guardian. That which has no foundation is doomed, and that which has no guardian will perish’

الدِّيْنُاُسُّوَالسُلْطَانُحَارِسٌ،وَمَالااُسَّلَهُفَمَهْدُوْمٌوَمَالاحَارِسَلَهُفضَائعٌ

 

 

Het duwen rondom de Ka’bah, het niet in de rij staan bij eettenten, het discrimineren van broeders uit bepaalde landen, het minachten van werknemers met een moslimachtergrond en het negeren van de cruciale onderwerpen van de ummah zijn allen debet aan de afwezigheid van het Islamitische systeem welke de belangen van de mensen behartigt en is gestoeld op taqwah en eigen belang is een eigenschap van kapitalisme terwijl een hele belangrijke hadith dit concept met de grond gelijk maakt:

 

 

 

“Niemand van jullie gelooft (werkelijk) totdat hij voor zijn broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst.” Deze hadith staat overgeleverd in Bukharie en Muslim en is ook opgenomen in de 40 hadith Nawawi.

 

 

Ik vraag Allah met zijn Schone namen en Zijn Geweldige Eigenschappen deze Ummah de overwinning te schenken en Makkah en Madinah te zuiveren van kufr, shirk en de taaghout die momenteel daar de scepter zwaait.

 

Moge Allah de ummah een rechtgelide Khalifah schenken die regeert met het Boek van Allah en de Sunnah van de profeet sallAllahoe ‘alayhi wa sallam en aangesteld is middels de Islamitische teksten en niet gestationeerd door het Westen als instrument om de moslims de indruk te geven dat Islam in alle facetten aanwezig is. Een deel van Islam zoals het scheiden van mannen en vrouwen in de rij van een kapitalistische shopping mall.

 

Alhamdoe lillaah is de broederschap rondom de ummrah ondanks de nationalistische vlaggen van sommige reisorganisaties duidelijk merkbaar en in shaa Allah zal het politiek bewustzijn ook daar groeien en zullen deze twee heilige steden weer centraal staan voor Islam in navolging van de Hijrah en implementatie van de Islamitische Staat door de profeet sallAllahoe ‘alayhi wa sallam. Vandaag is het precies 88 jaar geleden (3 maart 1924) dat de Islamitische Staat ten onder ging en het is aan ons om weer te werken voor de implementatie van dit systeem, in de voetsporen tredend van de profeet sallAllahoe ‘alayhi wa sallam en de nobele sahaaba radieyAllahoe ‘anhoem.

 

Wa aakhiroe da3waana anil hamdoe lillaahi rabbiel 3aalamien.

 

Een broeder.

Comments are closed.