Laat een slechte daad volgen door een goede daad

Volgens Abu Dharr en Mu’adh ibn Jabal heeft de Profeet ﷺ gezegd:

Vrees Allah waar je ook bent. Laat een slechte daad volgen door een goede daad, dan zal deze daardoor uitgewist worden. En heb een goed gedrag tegenover de mensen!

(at-Tirmidhi)

 

Commentaar:

  • De goede daad wist de slechte daad uit – Dat betreft de kleine zonden, want voor de grote zonden is een oprecht berouw nodig en moet aan de voorwaarden voldaan zijn zoals te zien in andere ahadith hierover.
  • Het behoort tot het goede gedrag om te glimlachen naar je broeder als je hem ontmoet, om het goede rondom jou te verspreiden en om de anderen te behandelen zoals je zelf behandeld wil worden.

Comments are closed.