Jullie zijn ongeduldig

Abu  `Abdillah Khabbab ibn al-Aratt levert over:

We klaagden op een dag bij de Boodschapper van Allah ﷺ, terwijl hij in de schaduw van de Ka’ba lag, met zijn hoofd op zijn mantel die als kussen diende. We zeiden hem: “Waarom vraag je geen hulp aan Allah? Waarom bid je niet voor ons?” Hij antwoordde: “Iemand van jullie voorgangers werd meegenomen, er werd een put gegraven en hij werd erin geworpen. Vervolgens sneden ze met een zaag zijn hoofd in tweeen. Of nog, ze gingen met een ijzeren kam over zijn hoofd, totdat zijn vlees en zijn beenderen losgerukt werden; en toch loochende hij zijn geloof niet! Bij Allah, de Heer zal dat (namelijk de islam) vervolmaken totdat de ruiter zich van Sana’a naar Hadramawt zal verplaatsen zonder iets te vrezen, behalve Allah en de wolf voor zijn kuddes. Maar jullie zijn ongeduldig.

(Al-Bukhari)

 

Commentaar:

  • We worden aangespoord om geduldig te zijn tegenover de beproevingen, naar het voorbeeld van de deugdzame mensen die heel zwaar beproefd werden en toch geduldig waren.
  • Wat de Profeet ﷺ aankondigde, werd werkelijkheid, namelijk de verspreiding van de Islam en de terugkeer naar vrede en veiligheid. Dat is een bewijs van de waarachtigheid van zijn boodschap.
  • De metgezellen waren standvastig, met een tevreden hart en een rustige ziel tegenover het onrecht dat de polyteisten hen aandeden. Hun klachten zijn niet te wijten aan afkeer en bitterheid, maar eerder aan het feit dat ze in vrede een mogelijkheid zien om zich te wijden aan de aanbidding van hun Heer.
  • Vijandigheid tegenover het geloof is niet nieuw. De gelovigen – in welke tijd dan ook – moeten dus geduldig zijn ten opzichte van de vervolgingen, terwijl de islam een godsdienst is die streeft naar vrede en veiligheid.
  • Sana’a en Hadramawt zijn twee streken in het zuiden van Arabie

Comments are closed.