In de gevangenis

Een jongeman hield zich grotendeels met misdaad, overvallen etc. Kortom niet het rechte pad! Maar op een dag besloot hij zicht terug te trekken en zich tot het rechte pad te richten.Hij zei: Ya rabbi, vergeef mij, ik toon berouw en hebt spijt! Sinds die dag besloot hij zich richting het rechte pad te richten en dat deed hij ook, maar een paar dagen na zijn berouw, moest hij voorkomen in de rechtbank.
Edelachtbare: We hebben besloten na alle misdaden die u heeft gepleegd dat u 1 jaar gevangenisstraf krijg. Vervolgens antwoordde de jongeman : Zoals Allah S.W.T het wil! Edelachtbare herhaalde: U krijgt 1 jaar gevangenis straf, De jongeman zei weer : zoals Allah S.W.T het wil! Edelachtbare had er genoeg van en gaf hem 2 jaar gevangenisstraf.

De jongeman zat in de gevangenis. Na zijn vrijlating zei de jongeman: die 2 jaar waren de beste jaren van mijn leven , dit was Allah S.W.T die dit wou, Allah S.W.T gaf me deze straf en terecht! Deze 2 jaar gaf Allah S.W.T me, zodat ik berouw zou tonen, om te laten doordringen in mij dat wat ik deed fout was. Na En weetje wat de jongeman toen deed, hij ging naar een winkel waar hij 2 jaar geleden een overval had gepleegd, Hij ging de winkel binnen, met een baardje en vol van imaan.

De vrouw keek verbaast, maar uit vriendelijkheid zei de vrouw: Goedendag wat kan ik voor u doen? Vervolgens zei de jongeman: Op dit moment ben ik al blij dat ik u zie. De vrouw keek verbaasd en zei: hoezo ? Wel mevrouw, is er 2 jaar geleden geen overval geweest in uw winkel ? De vrouw zei: Jawel! (zeer verbaast)
Wel hoeveel heeft deze diefstal u gekost ?

De vrouw keek nog verbaasder (ze dacht wie weet kan hij mij wel wat zeggen over de dader), de vrouw bleef verbaast kijken.
De jongeman zei: Wel mevrouw ik was de dief en ik zou u graag vragen hoeveel ik u tegoed heb, hoeveel geld moet ik u betalen?
De vrouw keek met een glimlach en noemde het bedrag.
De jongeman betaalde zijn schuld. De vrouw zei vriendelijk als ik nog iets kan doen u zegt het maar. De Jongeman zei: Wel mevrouw als u mij vergeeft dat is alles wat ik wil en legde uit dat het volgens de Islam zeer belangrijk is om vergeving te vragen en te anderen te vergeven.
De vrouw zei triomfantelijk : Ja, natuurlijk vergeef ik je!

De jongeman was blij en kwam 2 maanden later nog eens zijn boodschappen doen in die winkel. Hij zag de vrouw toen in een hijaab en is bekeerd tot de islam. Wat hebben wij toch een mooi geloof zei hij in zichzelf.

Comments are closed.