Ik zal je enkele woorden leren..

Ibn Abbas levert over:

Op een dag zat ik gehurkt achter de Profeet ﷺ en hij zei me: “Jongeman! Ik zal je enkele woorden leren: respecteer Allah, dan zal je Hem vóór je vinden. Als je iets vraagt, richt je dan tot Allah. Als je hulp vraagt, vraag deze dan aan Allah. Als de hele gemeenschap al haar krachten zou verzamelen om jou een voordeel op te leveren, dan zal je dit voordeel enkel bekomen als Allah het zo heeft opgeschreven voor jou. Als ze echter al haar krachten zou verzamelen om je te schaden, dan zou ze dit enkel kunnen doen als Allah dit ten nadele van jou zo heeft opgeschreven. Vanaf nu is de pen opgeheven en is de inkt van de bladzijden opgedroogd.”

(At-Tirmidhi)

 

in een andere versie vinden we terug:

 

“Respecteer Allah en je zal Hem vóór je vinden. Gedenk Allah in gemakkelijke tijden, dan zal Hij jou gedenken in moeilijke tijden. Weet dat hetgeen je gemist hebt, niet voor jou bestemd was en dat je hetgeen jou getroffen heeft, niet kon ontlopen. Weet dat de overwinning gepaard gaat met geduld, dat opluchting komt na het verdriet en dat gemakkelijke tijden na moeilijke tijden komen.”

 

Commentaar:

 

  • De hulp en de genezing komen van Allah de Allerhoogste. Dat verhindert de gelovigen echter niet om elkaar onderling te helpen. De gelovige krijgt in zijn leven te kampen met moeilijkheden, waartegen hij niet geholpen zou kunnen worden, zelfs als de hele mensheid bijeenkwam om hem ter hulp te komen. Enkel Allah kan hem helpen. We moeten dus vertrouwen op Allah en ons daarbij neerleggen, want zeker; de opluchting komt na het verdriet.
  • Allah weet alles en wat Hij verordend heeft, zal onvermijdelijk gebeuren.

Comments are closed.