Honing bij buikpijn

Het volgende is overgeleverd door Abu Said Al-Khudri (moge Allah tevreden met hem zijn):

Een man kwam bij de Profeet ﷺ en zei: “Mijn broer heeft pijn in zijn onderbuik.” De Profeet ﷺ zei tegen deze man: “Laat hem honing drinken.” De man kwam voor de tweede keer en de Profeet ﷺ zei tegen hem: “Laat hem honing drinken.” Hij kwam voor de derde keer en de Profeet ﷺ zei: “Laat hem honing drinken.” Hij kwam terug en zei: “Ik heb het gedaan.” De Profeet ﷺ zei toen: “Allah heeft de Waarheid gesproken, maar de onderbuik van je broer liegt. Laat hem honing drinken.” Dus liet hij hem honing drinken en hij genas.

Deze hadith staat vermeld in Sahih Boekhari

Comments are closed.