Hoe groot de mensen in de Hel zijn

De inwoners van het Vuur hebben een immens grote gedaante en alleen Allah is op de hoogte van deze ware grootte. Zo overlevert Aboe Hoerayrah in een overlevering dat de Profeet (salAllahu calayhi wasallam):

“De afstand tussen de schouders van een ongelovige (is gelijk aan de periode die) een snelle paardrijder in drie dagen aflegt.”

(Moeslim)

Ook is het overgeleverd door Aboe Hoerayrah dat de Profeet (sws) zei:

“De kies van een ongelovige of zijn hoektand is (even groot) als Oehoed en de dikte van zijn huid is gelijk aan de loopafstand van drie dagen.”

(Moeslim)

Aboe Hoerayrah overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) zei:

“Waarlijk, de dikte van de huid van een ongelovige is gelijk aan tweeënveertig ellen (de lengte van een arm). En waarlijk, zijn kies is (even groot) als Oehoed. En waarlijk, zijn zitplaats in de Hel is als (even groot als de afstand) tussen Mekka en Medina (500 km).”                                                                              

(at-Tirmidhi)

Het vergroten van het lichaam van de ongelovigen heeft als doel de bestraffing en de pijn te verergeren. Imam Nawawi zegt in zijn uitleg van een aantal overleveringen van Moeslim dat betrekking heeft op dit onderwerp: “Dit allemaal zodat hij het meeste pijn zal ondergaan. Dit allemaal valt onder de Voorbeschikking van Allah waarin men in dient te geloven omdat de Profeet (vrede zij met hem) ons daarover heeft ingelicht.”

Al-Haafidh Ibn Kathier meldt in zijn boek ‘an-Nihaayah’ met betrekking tot een aantal van deze overleveringen: “Zodat dit voor hen de bestraffing zal verergeren, hen volledig zal uitputten en het pijn van het verbranden zal verhevigen, zoals Degene Die het hardst straft (Allah) zegt (interpretatie van de betekenis):

“Opdat zij de Bestraffing zullen proeven.”

Comments are closed.