Het vasten is voor Allah

Aboe Hoerairah overleverde dat Rasoeloellah ﷺ zei:

 

“(Allah zegt over de vastende:) Hij ziet af van eten, drinken en lusten omwille van Mij. Het vasten is voor Mij. Ik zal hem daarom belonen en de beloning voor goede daden wordt vertienvoudigd.”

 

(Al-Bukhari, gedeelte van een hadith qoedsi)

Comments are closed.