Het leven van Aboe Bakr | Deel 2

In het tiende jaar van zijn missie werd de Profeet ((صلى الله عليه وسلم geëerd door Allah door middel van de Hemelreis. De Profeet werd op een nacht door Djibriel naar Al-Aqsa Moskee in Al Quds gebracht en leidde daar de andere profeten die hem voor waren gegaan in deze zware missie in het gebed.

Daarna werd hij ((صلى الله عليه وسلم meegevoerd naar de zeven hemelen en kreeg daar onder andere de opdracht het gebed vijf keer per dag te verrichten. In de ochtend keerde hij terug naar Mekka. Toen de Qoeraysh over deze wonderbaarlijke reis te horen kregen, waren ze vervuld met vreugde omdat ze dachten dat dit het bewijs was dat de Profeet loog en dat dit zijn ondergang zou betekenen. Zelfs sommige moslims begonnen te twijfelen. Toen dit verhaal aan Aboe Bakr (رضي الله عنه) werd verteld, zei hij: “Als de Profeet dit heeft gezegd, dan is het de waarheid.” Verder zei hij dat de openbaringen van Allah aan de Profeet wonderbaarlijker waren dan een reis naar Al Quds. Na deze gebeurtenis, werd Aboe Bakr as-Siddiq genoemd, wat betekend de waarheidsgetrouwe.

Qoeraysh ging door met het vervolgen en martelen van de moslims waarna er toestemming werd gegeven om te emigreren. Een gedeelte van de moslims emigreerde naar Abbessinië, het huidige Ethiopië, waar een rechtvaardige christelijke koning heerste. Een andere groep emigreerde naar Medina waarvan de bewoners zich hadden bekeerd tot de Islam en de moslims uit Mekka met open armen ontvingen.

Alleen de Profeet ((صلى الله عليه وسلم, Aboe Bakr, Ali en enkele andere Sahaba bleven achter in Mekka. Qoeraysh had er genoeg van en ze smeden een plan om de Profeet te doden, maar Allah gaf de Profeet toestemming om Mekka te verlaten. De Profeet vertrok samen met Aboe Bakr richting Medina, op de nacht waarin de Qoeraysh van plan waren hem te doden. Het was een eer voor Aboe Bakr om de Profeet op deze belangrijke reis te vergezellen.

Onderweg naar Medina verbleven ze in de grot Thawr. Voordat ze de grot binnengingen zei Aboe Bakr: “Ik zweer bij Allah dat je niet eerder de grot binnengaat voordat ik heb gekeken of het veilig is.” Daarna ging hij de grot binnen en maakte de grot schoon en vulde enkele gaten met stukjes stof van zijn kleding. Toen er nog enkele gaten over waren stopte hij zijn tenen erin en vertelde de Profeet ((صلى الله عليه وسلم dat het veilig was om binnen te komen.

De Profeet ((صلى الله عليه وسلم legde zijn hoofd op de schoot van Aboe Bakr en viel in slaap. Aboe Bakr werd in de tussentijd in zijn teen gebeten door een schorpioen maar roerde zich niet, zodat hij de Profeet niet zou storen in zijn slaap.

Toen Qoeraysh ontdekte dat de Profeet ((صلى الله عليه وسلم ontsnapt was waren ze woedend, omdat ze dachten dat ze hem eindelijk te pakken hadden. Nu wilden ze de Profeet meer dan ooit te pakken krijgen en verzamelden de beste speurders. Er werd zelfs een beloning van 1000 kamelen uitgeloofd aan degene die de Profeet zou vinden. Uiteindelijk kwamen een aantal speurders aan bij de grot waarin de Profeet en Aboe Bakr verscholen waren. Aboe Bakr, die constant op zijn hoede was, hoorde de mensen buiten praten. Hij vreesde voor het leven van de Profeet en niet eens voor zijn eigen leven.

Allah verteld ons hierover in de Edele Koran (interpretatie): “Als jij hem (de Profeet ((صلى الله عليه وسلم) niet helpt, voorzeker Allah hielp hem, toen de ongelovigen hem verdreven – toen hij één van de twee was en zij beiden in de grot waren en hij tot zijn metgezel zei: ‘Treur niet, want Allah is met ons.’ Toen zond Allah zijn vrede op hem neder en versterkte hem met zijn scharen die jij niet zag en vernederde het woord van de ongelovigen en Allah’s woord is het allerhoogste. En Allah is de Almachtige, de Alwijze.”

Aboe Bakr vertelde hierover: “Ik zei tegen de Profeet dat als één van hun nu bukt om onder zijn voeten te kijken hij ons dan zeker zal zien.” De Profeet ((صلى الله عليه وسلم zei: “O Aboe Bakr! Wat denk je van twee personen waarbij Allah de derde is?”

Toen Aboe Bakr dit hoorde was hij gerustgesteld want Allah was met hun. De mannen van Qoeraysh kwamen dichter bij de grot. Maar Allah beschermde Zijn dienaren en Qoeraysh kon de grot niet betreden door de wil van Allah. Zo redde Allah zijn Boodschapper ((صلى الله عليه وسلم en metgezel Aboe Bakr en Allah is Almachtig, Alwijs. Na drie dagen kwamen de Profeet en Aboe Bakr aan in Medina en werden hartelijk ontvangen door de mensen van Medina, de Ansaar en de mensen van Mekka, de Moehadjiroen. Ook in Medina verbleef Aboe Bakr constant aan de zijde van de Profeet.

Nu hadden de moslims een eigen stad van waaruit ze verder gingen met het verspreiden van de Islam. In de talloze gevechten die kwamen vocht Aboe Bakr zij aan zij met de Profeet ((صلى الله عليه وسلم en liet het nooit afweten. De liefde die Aboe Bakr voelde voor de Profeet kwam een keer tot uiting tijdens een vredesoverleg bij Hudaibiya. Tijdens het overleg raakte de woordvoerder van Qoeraysh af en toe de baard van de Profeet aan. Aboe Bakr’s liefde voor de Profeet was zo groot dat hij niet langer kon toezien hoe deze man de Profeet zo vernederde. Hij nam zijn zwaard, keek de woordvoerder kwaad aan en zei: “Als jouw hand nog één keer de baard van de Profeet aanraakt, zal jou hand dat gebaar niet meer maken.”

Comments are closed.