Het aanbidden van Allah alléén

Anas ibn Malik heeft overgeleverd dat de Profeet ﷺ heeft gezegd:

 

“Een ongelovige zal op de Dag des Oordeels gebracht worden en (aan hem) zal gevraagd worden: “Als je de hele aarde vol goud bezat, zou je het gebruiken om jezelf ermee te bevrijden?” Hij zal zeggen: “Ja.” Dan zal er gezegd worden tegen hem: “Je werd om iets eenvoudigers gevraagd (het enkel aanbidden van Allah).”

Al-Boekharie en Muslim

Comments are closed.