Gunst wordt ontnomen

De Boodschapper van Allah (sallaAllahu ‘alayhi wa salam) heeft gezegd:

Niets verlengt het leven, behalve liefdadigheid en niets wendt het lot af, behalve de smeekbede. En voorwaar, de mens wordt een gunst ontnomen omwille van een zonde die hij verricht heeft.

(Ibn Majah en Ahmad)

Comments are closed.