Eten wat zich vóór ons bevindt

‘Umar ibn Abi Salama (moge Allah met hem tevreden zijn) heeft overgeleverd

Toen ik als kind onder de hoede van de Profeet ﷺ leefde, liet ik bij het eten mijn hand de ronde van de schotel doen (ie. hij at van over het hele bord). De Profeet ﷺ wees me met de volgende woorden terecht: “O kind, vermeld de Naam van Allah [vóór je begint], eet met je rechterhand en eet wat zich vóór je bevindt.”

(Al Boekhari en Moeslim)

_______

Commentaar

  • Het is aanbevolen om voor het eten of drinken de Naam van Allah te vermelden en Allah te danken na de maaltijd
  • Met de rechterhand eten is aanbevolen in de islam. Eén van de regels bij een maaltijd in groep, is het feit om te eten wat zich vóór ons bevindt.
  • De Profeet ﷺ was eenvoudig, hij at samen met een kind en aarzelde niet om hem de regels van de maaltijd te onderwijzen.

Comments are closed.