Erg ziek kindje

Anas levert over:

Een zoon van Abu Talha was erg ziek. Het kind gaf de geest terwijl Abu Talha niet thuis was. Toen hij thuiskwam, vroeg hij aan Umm Sulaym, de moeder van het kind, hoe het met de gezondheid van zijn zoon was en zij antwoordde hem: “Hij is rustiger dan ooit”. Ze serveerde hem zijn avondeten, hij at en nadat ze echtelijke betrekkingen gehad hadden, zei ze hem: “Ga je kind begraven”. De volgende morgen ging Abu Talha naar de Profeet ﷺ en vertelde hem hierover. De Profeet vroeg: “Hebben jullie echtelijke betrekkingen gehad deze nacht?” > Ja, antwoordde Abu Talha <. Toen zei de Profeet: “Moge Allah deze betrekkingen zegenen!” Ze bracht een zoon ter wereld. Abu Talha vroeg me om het kind naar de Profeet te brengen met enkele dadels. De Profeet vroeg me: “Heb je nog iets meegebracht?” Ik antwoordde: “Ja, dadels.”. De Profeet nam er één van, kauwde erop en wreef ermee over het tandvlees van het kind, dat hij de naam ‘Abdullah gaf.

(Al-Bukhari en Muslim)

 

Commentaar:

  • Umm Sulaym had een voorbeeldig gedrag. Ondanks haar verdriet getuigde ze van wijsheid en vertrouwen in Allah. In de plaats van bedroefd te zijn, heeft ze vooral gedacht aan het troosten van haar echtgenoot.
  • De metgezellen hadden veel liefde voor de Profeet ﷺ en ze waren eraan gehecht om hem om raad en zegeningen te vragen.
  • Het is belangrijk een mooie voornaam te geven aan de pasgeborenen. De beste voornaam is ‘Abdullah en er zijn er nog andere.
  • Als we getuigen van gelatenheid bij een beproeving, dan zal Allah ons in ruil iets beters geven.

Comments are closed.