Er gaat op de bazuin geblazen worden

Volgens Aboe Sa’ied al Khoedrie (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) gezegd:

“Hoe zou ik vreugde kunnen beleven terwijl de engel die de taak heeft om op de bazuin te blazen, zijn mond reeds op het mondstuk geplaatst heeft en enkel wacht op het bevel om te blazen? Als hem dan bevolen zal worden om te blazen, dan zal hij dit bevel uitvoeren!” Toen bleek dat deze woorden voor de Metgezellen zwaar waren om te horen, zei hij hen: “Zeg: ‘Allah is voldoende voor ons en Hij is de beste Vertrouweling.’ (‘hasboena Allah wa nie’ma al-Wakiel)

(At-Tirmidhie, die deze hadith als hasan beschouwt)

_______

Commentaar:

  • We worden aangespoord om de hulp van Allah te smeken en om ons te haasten goede daden te verrichten.
  • De Profeet (Vrede zij met hem) had mededogen voor zijn Metgezellen

Comments are closed.