Eerste 10 dagen van Dhul-Hijjah

Ibn Abbaas leverde deze woorden van de Profeet ﷺ over:

“Er zijn geen dagen waarop de goede daden meer geliefd zijn bij Allah dan deze tien dagen.”

De hadith staat vermeld in Al-Bukharie.

_______

De tien dagen waarover de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) in deze hadith spreekt, slaan op de eerste tien dagen van de islamitische maand Dhul-Hijjah (de maand waarin de Hadj plaatsvindt). Het is aangeraden om Allah veelvoudig om vergeving te vragen en om het verrichten van goede daden te vermeerderen in deze dagen. Dit kan onder andere door extra gebeden te verrichten, vrijwillig te vasten, te offeren op de dag van ‘ied, dhikr en smeekbeden verrichten.

Comments are closed.